KYLA

Installation

För en del luftbehandlingsanläggningar installeras kylanläggningar för att kunna temperera luften till önskad temperatur. Det kan handla om att hålla en ishall rätt tempererad, hindra frysvaror från att smälta, eller vill du bara ha svalt inne på kontoret en varm sommardag. Oavsett behov kan vi hjälpa till med att ta fram den lösning som passar bäst.

Vi erbjuder installationer för bland annat:

– Kyl- och frysrum
– Ishallar
– Serverhallar
– Kontorsbyggnader

Långsiktig Service

För att en kylanläggning ska fungera så optimalt som möjligt krävs regelbunden service och förebyggande underhåll innefattade bland annat kontroll av parametrar, rengöring av växlarytor, funktionstest, samt göra okulärbesiktning utav de olika delarna för att upptäcka eventuella brister i god tid innan de blir ett problem.

Kontakta oss för att ta reda på vad vi kan göra för er kylanläggning.

Vad behöver du hjälp med?