VENTILATION

INSTOTAL - DIN VENTILATIONSPARTNER

Ren luft är viktigt för att människor ska må bra. Därför behövs ventilationssystem, inte bara i miljöer där det finns farliga ämnen utan även i vanliga arbetslokaler.

I alla typer av fastigheter är ventilationssystemet en vital del i fastighetens välmående. Ventilationssystem har som uppgift att vädra ut fukt och aerosoler och förse människorna i fastigheten med behagligt tempererad och syrerik luft.

Undermålig ventilation
Fastigheter med undermålig ventilation riskerar att drabbas av mögelangrepp och odörer. Dessutom upplever personer i fastigheter med undermålig ventilation trötthet och koncentrationssvårigheter.
För speciellt känsliga personer, till exempel de som har allergi eller astma, är föroreningarna extra besvärliga och kan påverka hälsotillståndet, framförallt på sikt.

Vi kan luft
Alla fastigheter har sina unika förutsättningar, och dessa förutsättningar ligger till grund för hur ett hus kan ventileras mest optimalt. På Instotal konstruerar och installerar vi hållbara luftbehandlingssystem unika för varje projekt. Dessa installationer gör att fastigheter kan trivas liksom människorna i dem. Med vår kunskap och erfarenhet konstruerar vi energi- och kostnadseffektiva luftbehandlingssystem som skapar mervärde för fastigheter.


Vi erbjuder lösningar för bland annat:
– Komfortventilation
– Processventilation
– Injustering och OVK
– Service av befintliga anläggningar
– Driftoptimering

SERVICE

För att luftbehandlingssystemet ska fungera optimalt bör man kontinuerligt se över driftdata och funktioner. Instotal erbjuder servicetjänster för bland annat förebyggande underhåll, driftoptimering, energiövervakning och mycket mer.

Behöver du hjälp av vår serviceavdelning?

Vad behöver du hjälp med?